Ring oss! 

070-550 46 40

Tips & Information

Tips och Trix inför elarbeten

ROT-avdrag

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.  (skatteverket.se)

 

ELANSLUTNING

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad

EL-arbeten - Småhus

El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.


EL-arbeten - Bostadsrätt

El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

Energitips

Se om ert belysningsbehov inför hösten

Ert behov!

Olika lokaliteter i ett flerfamiljshus såsom entré, trapphus, korridorer, källarutrymme, garage osv. är sådana som används periodiskt och oregelbundet. Samtidigt är det ofta lokaler som inte nås av fullt dagsljus och därför måste ha belysning hela dygnet. Att ha belysningen konstant tillslagen är inte försvarbart ur energisparsynpunkt.

Vi på Elteknik rekommenderar

Att använda en armatur typ Humid sensor dim Eco kan man enkelt och effektivt styra belysningen i de olika lokalerna. Armatur med sensor tänder och släcker vid rörelse. Armatur med sensor dim Eco lyser med 10% ljusnivå och ökar till 100% vid närvaro. Denna funktion ger en hög trygghetskänsla i tex trapphus, parkeringsgarage och korridorer där man inte vill ha det helt mörkt.

Energibesparing - upp till 70 %
Att automatiskt styra ljuset efter behov sparar mycket energi.
Utfasning av glödlampor och lysrör

Visste du att
…varje lågenergilampa sparar
600 kronor under sin livslängd.

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-kommissionen en förordning om ekodesign av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut. Utfasningen kommer, enligt förslaget, att ske enligt följande tidtabell:

Matta Lampor

1 September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor


Klara Lampor

1 September 2009 Förbud mot klara glödlampor på 100 W och däröver
1 September 2010 Förbud mot klara 75 W glödlampor
1 September 2011 Förbud mot klara 60 W glödlampor
1 September 2012 Förbud mot klara 40 och 25 och 15 W glödlampor
1 September 2013 Skärpta krav på prestanda på lågenergilampor och LED-lampor
1 September 2016 Skärpta krav på halogenlampor och alla lampor > 60 lm

 

Undantag, t.ex: 
  • Alla typer av reflektorlampor
  • Halogenlampor med sockel G9 och R7S (Energiklass C i steg 6)
  • Lampor för speciella applikationer t.ex. ugnslampor

EU-direktivet – gatu-, kontors- och industribelysning

Riktlinjerna med krav på energibesparande produkter bygger på energiförbrukningen under produktens hela livscykel. För områdena gatubelysning, kontorsbelysning och industribelysning finns nu en utfasningsprocess som startar 2010 med målet att, steg för steg, fasa ut mindre energieffektiva ljuskällor. 

 

Tidsplan -Utfasning av gatu-, kontors- och industribelysning:

2010 Utfasning av T8 enkelfärgslysrör*
2012 Utfasning av T12-lysrör*
Utfasning av högtrycksnatriumlampor (SON): SON Standard ( berör endast E27/ E40/ PGZ12)
Utfasning av metallhalogenlampor (HCI och HQI): Mindre effektiva metallhalogenlampor (berör endast E27/E40/PGZ12)
2014 Genomgång och uppföljning av EU-kommissionen
2015 Utfasning av kvicksilverlampor (HQL)
Utfasning av Plug-in/retrofit högtrycksnatriumlampor** (= direkta ersättningar av högtrycksnatriumlampor)
2017 Utfasning av metallhalogenlampor med undermålig prestanda (berör endast E27/E40/PGZ12)

 

* genom minimkrav på effektivitet

** Plug-in-lampor måste motsvara SUPER-nivå, nästan samtliga plug-in/retrofit-lampor kommer att förbjudas. Informationen giltig per december 2008; kan skiljas sig från det slutliga EU-direktivet.


Definiering av utfasningen

Utfasningen innebär att berörda produkter inte längre får finnas på marknaden inom den europeiska unionen. Detta gäller tillverkning. Lager hos tillverkare, grossister, återförsäljare och konsumenter berörs inte och får fortsätta säljas då de redan finns på marknaden.

Kom i kontakt med oss